Petra & Gijs

38 Donateurs
€ 553 Opgehaald

Ik collecteer omdat:

Inmiddels heeft het coronavirus ook de meest kwetsbare gemeenschappen op aarde bereikt. Wij maken ons grote zorgen over het lot van deze mensen. Velen van hen hebben, zoals je je ongetwijfeld goed voor kunt stellen, geen toegang tot de juiste informatie. Zij weten niet of nauwelijks wat er op hen afkomt en hoe zij zichzelf en hun naasten kunnen beschermen. Als we nu niets doen zal het coronavirus deze mensen hard treffen. Onze lokale hulpverleners spelen een cruciale rol in de aanpak van het coronavirus. Hun netwerk reikt tot in de meest afgelegen gebieden. Van podcast tot poster, alle denkbare middelen worden ingezet om mensen te waarschuwen en voorlichting te geven. Daarnaast verspreiden ze duizenden hulppakketten met zeep en mondkapjes, zodat hulpverleners hun werk veilig kunnen doen. Zij hebben daarbij nu jouw hulp nodig.